Úpravy kódu, obsahu a SEO

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Úpravy webuÚpravy webu jsou založené na několika operacích, které v součiniteli všech uvedených činností uvedou web do stavu, který odpovídá nejen technickým nárokům na SEO, ale i obsahovým a marketingovým podmínkám. Samotný rozsah úprav ale záleží na přání klienta a sjednaného postupu úprav webu.

Web tak projde dle sjednaných podmínek částečnou revitalizací obsahu, sdělení a grafických doplňků, které mohou významným způsobem přimět následného uživatele internetu k vytvoření poptávky či nákupu hledaného produktu.

Navazujeme tak s klienty nejen na úpravy faktické, ale i na obchodní argumentace, které mají ve výsledném efektu klientovi pomoci získat pozornost uživatele internetu a přimět jej k reakci.

Samotný plán optimalizace webových stránek (SEO) vychází z informací, které byly získány na základě analýzy daného webu.  Jeho součástí jsou úpravy, které jsou předpokladem úspěšné optimalizace: odstranění chyb ve zdrojovém kódu, rozmístění vybraných klíčových slov, nastavení zpětných odkazů ze silných portálů a partnerských webů atd.

Plán obsahuje návrh časového rozvrhu a vyhodnocení finančních nákladů na optimalizaci a úpravu webu.

Klient si prostuduje předložený plán a vyjádří se ke způsobu řešení optimalizace svého webu a k navrženým změnám obsahu a obchodních sdělení.

Poté, co klient odsouhlasí navržený plán, zahájíme optimalizaci webových stránek a zajistíme, aby nejen po stránce SEO pro vyhledávače, ale i po stránce obchodního zájmu klienta se stal web jednou z podpůrných činností na cestě získání nových zakázek či klientů.

Plán jednotlivých činností v rámci úpravy webu:

 • Odstranění chyb ve zdrojovém kódu.
 • Úprava textového obsahu.
 • Doplnění vhodné argumentace podpory prodeje.
 • Obohacení webu novými grafickými prvky.
 • Úprava a nastavení klíčových slov.
 • Kontrola duplicitních popisných informací.
 • Odstranění pravopisných a gramatických chyb v obsahu webu.
 • Vytvoření souboru sitemap.xml, robots.txt, RSS kanálů.
 • Zápis do katalogů odkazů.
 • Nastavení sledování webu nástoji na SEO pro umístění ve vyhledávačích.
 • Sledování konkurence v dané oblasti podnikání našeho zákazníka.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.