Tvorba odkazů, linkbuilding

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Tvorba odkazůVelmi důležitou součástí tzv. off-page optimalizace je budování zpětných odkazů neboli linkbuilding. Zpětné odkazy lze získávat přirozenou cestou, registrací do katalogů, pomocí článků a tiskových zpráv apod.

Samotnou podstatou budování zpětných odkazů je vyhledání kvalitních odkazů z domén a stránek, které mají vysokou Page Authority nebo Domain Authority.

Co je zpětný odkaz?

Zpětný odkaz je jakýkoliv odkaz na webové stránce, který směřuje na jinou webovou stránku. Odkazem může být také obrázek nebo banner, ale nejdůležitější je především  tzv. „textový zpětný odkaz".

Rozlišujeme interní odkazy a externí odkazy. Interní odkaz směřuje na jinou část vlastních stránek, zatímco externí odkaz odkazuje na jinou doménu nebo subdoménu, než na které se nachází.

Každý odkaz předává stránce, na kterou odkazuje, určitou hodnotu. Předávanou hodnotu ovlivňují ranky stránky, z níž odkaz vede, dále počet externích a interních odkazů na odkazující stránce, umístění odkazu a tematická příbuznost.

Vysvětlení: Rank webové stránky je veličina, která určuje důležitost stránky na Internetu. Počítá se z off-page faktorů a vyhledávače nezveřejňují jeho přesnou hodnotu.

Co je anchor text?

„Anchor text je viditelná část hypertextového odkazu. (…) Tvar anchor textu je velice důležitý pro posilování odkazované stránky ve vyhledávačích.“

Podle Seznamu by všechny odkazy měly obsahovat výstižný text týkající se odkazované stránky.

  • Vhodně zvolený text odkazu řekne uživateli i robotovi něco o stránce, na kterou odkazujete.
  • Text odkazu by měl být krátký, ale přitom dostatečně popisný, a měl by se lišit od ostatního textu.

Proč budování zpětných odkazů?

Odkazy se budují jednak kvůli zlepšení umístění ve výsledcích vyhledávání, a jednak jsou určeny pro ty, kdo hledají další užitečné informace. Díky zlepšení pozice ve vyhledávačích se zvýší i návštěvnost stránky.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.