Softwarový audit - zabezpečení, licence

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Nejdiskutovanějším tématem současné doby je bezesporu dodržování licenčních práv a zákonů v oblasti IT, používání nelegálních softwarových licencí a nesprávné nasazování licencí v rámci užívání ve firmách a domácnostech.

K tomuto účelu se společnost SEO & PPC Solution, s.r.o,. ve spolupráci s odbornými partnery zabývá problematikou auditu. Mezi kontroly užívání licencí v rámci software se zde řeší i takzvaná ochrana dat a sítí, která k softwarovému auditu taktéž patří.

Jak vypadá softwarový audit?

V první řadě se detekují legálně a nelegálně nainstalované programy na PC a serverech, kde může docházet nesprávným využíváním k úmyslnému, ale i neúmyslnému porušování licenčních práv softwarových licencí. Po využití softwarových scanů je klientovi předložen soupis výsledků a nálezů v rámci celé struktury sítě používaných zařízení.

Vedle toho se provádí i scan aplikací, které svým způsobem nastavení mohou být otevřeným kanálem do internetového prostředí nebo vůči uživatelům intranetu, a může dojít k úniku dat i informací. Zároveň jsou scanu podrobeny i aplikace, jež si klienti nechávají programovat na míru, aby se zjistilo, zda neskrývají bezpečnostní díry, skrze které by bylo možné napadnout danou síť nebo zařízení.

Všechny provedené audity se reportují v několika úrovních. Licenční práva a jejich užívání, nastavení bezpečnosti sítě, nastavení bezpečnosti ve vztahu k internetové síti a také bezpečnost aplikací používaných klienty od dodavatelů, které jsou realizovány na míru klienta.

Samotný audit může trvat několik hodin až dnů, podle náročnosti a objemu testovaných rozhraní a licencí.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.