Marketing na sociálních sítích

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Sociální sítě se zakládají na komunikaci mezi uživateli. Lze je použít k informování o značce, k předprodejní i poprodejní podpoře produktu a přesvědčování potenciálních klientů o výhodách produktu.

Facebook, Twitter a další

Nejvýznamnějším představitelem sociálních sítí je Facebook.  Má přes půl miliardy uživatelů. Velká část aktivních uživatelů Facebooku jsou lidé ve věku 25 - 35 let. S nimi je třeba udržovat dlouhodobý kontakt a informovat je o inovacích produktu, jehož jsou uživateli, a nabízet jim doplňující služby. Sociální sítě a zejména Facebook jsou ideální platformou pro zvyšování povědomí o značce.

Existují další sociální sítě, které lze využít pro marketingovou komunikaci. Síť Twitter souží k tzv. mikroblogování a je vhodná především pro publikaci informací. Pomocí Twitteru lze oslovit specifické skupiny lidí a upozornit je na  zajímavé produkty.

Linkedln je síť zaměřená na sdílení kontaktů mezi profesionály z různých oborů. Pro firmy je tato síť zdrojem informací o zajímavých lidech a kvalitním profesionálním fórem.

MySpace je sociální síť, která umožňuje vytvoření jednostránkové, ale velmi komplexní prezentace. V Česku se používá zejména pro prezentaci kulturních uskupení, divadelních souborů, hudebních skupin apod.

Komunikace na sociálních sítích

Prvním krokem v přípravě  sociálního marketingu je identifikace cílové skupiny. Je třeba si zodpovědět na otázky: Co má být cílem naší prezentace? Koho chceme oslovit? Poté, co je definována cílová skupina, je dalším krokem analýza virtuálního okolí. To všechno slouží k tomu, abychom zvolili vhodné nástroje komunikace. Základem je vždy profil. Konkrétním nástrojem je prezentace prostřednictvím stránky. Lze využít kvalitní zábavné aplikace. Kvůli větší efektivitě se doporučuje kombinovat sociální sítě s jinými formami propagace, především je třeba propojit prezentaci na sociálních sítích s webovými stránkami.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.