Rekonstrukce kódu, odstranění chyb

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Web, který neodpovídá standardům W3C, je nutné upravit tak, aby měl validní HTML kód. Tyto úpravy si ověřujeme pomocí nástrojů W3C.

Pro konkrétní představu přikládáme zprávu o webu, který je validní, a zprávu o webu, který validní není:

Validní webNevalidní webValidace webu je nutná vždy, když na webu dochází k úpravám či změnám v kódu či textu. Samotná validita ovlivňuje SEO pouze částečně, avšak je velmi důležitá pro indexování samotného obsahu webu ze strany vyhledávačů.

Vyhodnocení zdrojového kódu:

Jestliže web není validní, je nutné prohřešky proti standardům W3C odstranit, protože právě ony mohou být příčinou toho, proč indexující roboti některé webové stránky či jejich obsah přeskočí. Při analýze nás také zajímá struktura a velikost zdrojového kódu.

Nedostatky, které se nacházejí v HTML kódu, lze většinou snadno opravit. Pokud jsou však příčinou chyb skriptové aplikace, pak může být jejich odstranění náročné.

Pokud byly stránky vytvořeny pomocí CMS nebo jiných aplikací, je třeba tento systém nejprve upravit tak, aby už dále nevytvářel chyby ve zdrojovém kódu. Ve většině případů však tyto úpravy musí učinit výrobce příslušného softwaru.

Na základě analýzy daného webu připravíme pro klienta zprávu o nutných úpravách webu pro případ, že je bude muset provést společnost, která je dodavatelem informačního systému, jímž disponuje klient.

V případě, že společnost, která provádí optimalizaci, má přístup ke zdrojovým kódům webu, pak je tento plán na úpravu validity informativním popisem toho, co vše je nutné na webu opravit, aby byl hodnocen jako validní.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.