AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

<< Předchozí článekNa vyšší úroveňDalší článek >> Tisknout
AMAK

AMAK - Akademie managementu a komunikace

AMAK neboli Akademie managementu a komunikace nabízí praktickou výuku bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Akademie managementu a komunikace s.r.o (dále jen AMAK) volně pokračuje v aktivitách Ústavu psychologického poradenství a diagnostiky r.s. (UPPD), a dále v aktivitách Institutu komunikačních a scénických studií (IKOSS).

Pro akademii AMAk jsme realizovali web postený na moderní platformě CMS systému ASP.NET 3.5, který byl specifiky naprogramován na požadavky klienta pro potřeby správy jednotlivých účtů klientů (žáků a profesorů) v rámci intranetu.

 
 

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.