Reference 2010

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

J.A.P.- SCHODY&SYN
J.A.P.- SCHODY&SYN

"J.A.P." - SCHODY&SYN

Web klienta je optimalizován s ohledem na podporu prodeje produktů skrze internetové vyhledávače.

SEO optimalizace webové prezentace probíhá od roku 2009 do současnosti pro vyhledávače GOOGLE a SEZNAM.

 
J.A.P spol. s r.o. - zábradlí
J.A.P spol. s r.o. - zábradlí

"J.A.P" spol. s r.o. - zábradlí

Pro společnost "J.A.P." spol. s r.o. byla realizována SEO optimalizace pro web prezentující nerezové zábradlí pro vyhledávače GOOGLE a SEZNAM. Optimalizace webové prezentace probíhá od roku 2010 do současnosti.

V roce 2012 byl pak proveden grafický redesign a web byl postaven na moderní platformně CMS.

 
LIG School - Microsites
LIG School - Microsites

LIG School - Microsites

Pro společnost LIG School byla vytvořena řada Micrositů neboli mikro stránek, které mají informativní charakter pro danou oblast produktů.

Microsite stránka je velmi vhodným prostředkem, jak propagovat své produkty služby na konkrétní nabídku, rychlé a přehledné sdělení, které příchozímu uživateli během několika vteřin dokáže sdělit, co je předmětem nabídky, jak lze informaci rychle a přehledně přečíst bez dlouhého zkoumání obsahu a dovede klienta do cílové poptávky, kontaktu nebo klikem na hlavní web vydavatele microsite.

 
LIG School
LIG School

LIG School

Pro společnost nabízející studijní programy BBA, MBA a LLM jsme realizovali webovou prezentaci a SEO na vybraná klíčová slova.

Optimalizace probíhá od roku 2010 do současnosti pro vyhledávače GOOGLE a SEZNAM.

SSGH

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

Pro prestižní střední školu gastronomickou a hotelovou jsme realizovali optimalizaci webové prezentace s cílem zviditelnit web ve vyhledávačích.

Optimalizace webové prezentace probíhá od roku 2010 do současnosti pro vyhledávače GOOGLE a SEZNAM.

 
Centrum zdraví a krásy

Centrum zdraví a krásy

Pro společnost, která nabízí odstranění celulitidy, lymfodrenáže, masáže, vacupress, depilaci a jiné byl postaven web na moderní platformně CMS s cílem podpořit prodej těchto služeb klienta skrze internetové vyhledávače.

Optimalizace webové prezentace probíhá od roku 2010 do současnosti pro vyhledávače GOOGLE a SEZNAM. V roce 2012 byl pro klienta realizován redesign webu!

ATALIAN Ekologický servis s.r.o.
ATALIAN Ekologický servis s.r.o.

ATALIAN Ekologický servis s.r.o.

Web byl vytvořen pro společnost zabývající se čištěním kanalizace, s cílem podpořit prodej těchto služeb klienta skrze internetové vyhledávače.

Optimalizace webové prezentace probíhá od roku 2010 do současnosti pro vyhledávače GOOGLE a SEZNAM.

 
ECOSYSTEM OLOMOUC, s.r.o.
ECOSYSTEM OLOMOUC, s.r.o.

ECOSYSTEM OLOMOUC, s.r.o.

Web byl vytvořen pro společnost, která nabízí studie, realizaci a servis pro tepelná čerpadla, solární systémy, fotovoltaické elektrárny a vytápěcí systémy, s cílem podpořit prodej těchto produktů skrze internetové vyhledávače

Optimalizace pro SEZNAM probíhala v letech 2010 - 2011.
 
KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s.
KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s.

KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s.

Web byl vytvořen pro prestižní advokátní kancelář s cílem vytvořit novou moderní a flexibilní webovou prezentaci s cílem zviditelnit advokátní kancelář skrze internetové vyhledávače.

Optimalizace pro SEZNAM a GOOGLE probíhala v letech 2010 - 2011.

 
TRADIS Praha, spol. s r.o.
TRADIS Praha, spol. s r.o.

TRADIS Praha, spol. s r.o.

Web byl vytvořen pro pražskou advokátní kancelář zabývající se agenturní činností na podporu ochrany duševního vlastnictví a zejména průmyslového vlastnictví s cílem podpořit zviditelnění webové prezentace skrze internetové vyhledávače.

Optimalizace pro SEZNAM a GOOGLE probíhala v letech 2010 - 2011.

 

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.