Co je PR článek neboli jak na Public relations

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Ve světě marketingu znamená zkratka P.R. "vztahy s veřejností ( z angličtiny public relations). P.R. články informují  o novém produktu, zajímavých akcích apod. Z hlediska SEO je lze použít pro posílení webu.

Samotný význam P.R. je však založen v mnohem širším pojetí komunikace s veřejností pomocí různých forem podání informací. Nejčastěji se setkáváme s články na internetu, v tisku a ve sdělovacích prostředcích. Ovšem P.R. znamená i navázání vztahů s klienty pomocí různých marketingových aktivit. Například ochutnávky produktů na obchodech, akce aktivního oslovování v obchodních místech, street party, prémiové odměny klientům za věrnost a mnoho dalších forem.

Tudíž v rámci P.R. a tedy i P.R. článků toto není pouhým odstavcem textu hozeným do nějakých portálů, které se zabývají články z důvodu zpětných odkazů, ale jde primárně o to, používat i na svých webových stránkách texty v podobě P.R. článků, kde sdělení je rovno nabídce nebo sdělení, které má zaujmout svým obsahem čtenáře.

Jak jsem zde již zmínili, pro ukládání PR článků existují specializované P.R. weby či P.R. servery. Dnes již však takovou váhu nemají, jelikož vyhledávače dokáží tyto weby úspěšně rozpoznat (duplicitní obsah, mnoho externích odkazů).

Z tohoto důvodu se více při tvorbě P.R. článků orientujeme na efektivitu sdělení informací na webu a případným P.R. v obecné šířce toho tématu formou tiskových zpráv v odborných časopisech, denících a serverech, kde více než SEO má takový článek vyšší přidanou hodnotu přivedení klienta ke konkrétní nabídce našeho zákazníka.

A jak takový P.R. článek vypadá?

PR článek se skládá ze tří částí: úvodu (perex), samotného obsahu a závěru.

Perex v žurnalistice označuje  krátký text (jedna dvě věty), jehož účelem je upoutat pozornost na následující delší text článku.
Pro ukládání PR článků existují specializované PR weby či PR servery. Dnes již však takovou váhu nemají, jelikož vyhledávače dokáží tyto weby úspěšně rozpoznat (duplicitní obsah, mnoho externích odkazů).

 

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.