Hodnocení důležitosti webových stránek

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Rank webové stránky je veličina, která určuje důležitost stránky na Internetu. Počítá se z off-page faktorů (tj. z počtu a kvality odkazů). Jeho přesnou hodnotu vyhledávače oficiálně nezveřejňují. V současné době se nelze při hodnocení kvality webové stránky řídit pouze hodnotou PageRanku. Relevanci neboli důležitost stránky určuje u Googlu přes 200 různých faktorů a PagRank je jedním z nich.
Naštěstí existuje alternativa k PageRanku, která se stala velmi používaným a ceněným nástrojem, a to především v oblasti výměny zpětných odkazů.

MozBar poskytuje okamžitý přístup k důležitým údajům a parametrům z hlediska SEO (některé nástroje jsou však placené). Tato lišta je dostupná pro prohlížeče Firefox a Google Chrome.

Rand Fishkin a jeho tým (SEOMoz) vyvinuli následující metriky:

  • MozRank a mozTrust pro každou URL adresu.
  • MozRank a mozTrust pro jednotlivé domény.
  • Domain Authority a Page Authority.

Page Authority a další metriky

Page Authority (PA) určuje hodnotu jednotlivé stránky a je ukazatelem její důležitosti. Čím vyšší je hodnota Page Authority, tím větší je pravděpodobnost, že se stránka umístí lépe ve výsledcích vyhledávání.

Page Authority zahrnuje různé faktory: mozRank, mozTrust a další.

  1. MozRank (mR) ukazuje důležitost webové stránky v rámci webu. Hodnotí především kvalitu odkazů a jejich zdroj. Stránky s vysokou hodnotou mozRanku mají šanci posunout se na lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.

    MozRank má obdobný algoritmus jako Pagerank. Data zpracovává firma SEOMoz prostřednictvím archivu Linkscape (nyní je součástí Open Site Explorer). Pomocí mozRanku lze předvídat hodnotu Pageranku po dalším Google Dance. Tento nástroj poskytuje také přesnější interpretaci a na rozdíl od PageRanku je pravidelně aktualizován.
     
  2. MozTrust (mT) vypovídá o důvěryhodnosti stránky v rámci webu. Používá podobný algoritmus jako Google a Bing.

Domain Authority (DA) určuje důležitost dané domény.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.