Hledání je součástí naší existence

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Hledání je součást naší existence

Hledáme věci, informace, lidi, hledáme pravdu, lásku či smysl života. V jedné ze svých úvah jazykovědec Jan Horálek poznamenává: „Hledat – to je asi nejvlastnější projev aktivního živého bytí“ (…nejde jen o slova, Milenium Publishing s.r.o., Chomutov 2002, s. 213). Sloveso „hledat“ souvisí se slovem „hledět“, tedy „hleděním pátrat“.

Často při hledání tápeme a odpovědi, které dostáváme, jsou nedostatečné nebo dokonce nedůvěryhodné. Pokud hledáme na Internetu, pak by nás zdlouhavé tápání a neodpovídající výsledky na náš vyhledávací dotaz jistě neuspokojily. Chceme najít relevantní informaci, která nám v tu danou chvíli pomůže. Používáme vyhledávače z různých důvodů. Hledáme např. kontaktní údaje, hodnocení výrobku, který se chystáme zakoupit nebo si chceme zahrát on-line hru či shlédnout zajímavé video.

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání je činnost, jejímž cílem je za pomoci správné volby a kombinace klíčových slov najít požadované informace. Fulltextové vyhledávání vyhledává informace v plných textech dokumentů (v obsahu stránek), které jsou dostupné na Internetu (viz Nápověda Seznam: Zadávání dotazů).

Tři základní způsoby dotazování

V souvislosti s vyhledáváním se obvykle uvádějí tři základní způsoby dotazování:

  1. Navigační dotazování

  2. Informační dotazování 

  3. Transakční dotazování

Jako první navrhl toto rozdělení v roce 2002 Andrei Broder v A Taxonomy of Web Research.

1. Navigační dotazování

Andrei Broder definuje tento způsob dotazování takto: „Prvořadým záměrem je dostat se na konkrétní webovou stránku.“ Dotazující má jasnou představu, kam chce přijít, jen si nepamatuje adresu příslušné stránky. Bude-li například chtít navštívit stránky České pošty, zadá do vyhledávacího pole příslušný dotaz a vyhledávač mu poté nabídne konkrétní stránku: www.ceskaposta.cz.

Navigační hledání je důležité pro majitele webů, protože hledající evidentně chtějí navštívit jejich stránky. Mohou hledat určitou informaci (např. kontaktní údaje) nebo mají v úmyslu zakoupit si nějaký produkt či objednat si nabízenou službu.

Shari Thurow a Nick Musica ve své knize When Search Meets Web Usability (New Riders, Berkeley 2009, s. 43) upozorňují, že může být důležitý i počet znaků v URL adrese. Dotazující si vybere spíše kratší tvar než delší, byť by ten byl na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. Např.:
•    www.companyname.com/New_York_City/New_York_City-Restaurants/New_York_City-Restaurants-Thai/Thai-Restaurants.html  (113 znaků)
•    www.companyname.com/New-York-City/Restaurants/thai.html  (56 znaků)
Kvůli navigačnímu dotazování se doporučuje, aby URL adresa měla maximálně 65 znaků.

K tomuto způsobu dotazování náleží zhruba 10 - 26% dotazů. U některých dotazů se nemusí vždy jednat o navigační dotazování, např. hledající zadá do vyhledávacího pole slovo „Facebook“,  protože chce najít informace o provozovateli této sociální sítě.

2. Informační dotazování

Dotazující pravděpodobně nehledá konkrétní webovou stránku, ale chce získat informace, které se mohou nacházet na jedné nebo na několika webových stránkách. Potřebuje si např. ověřit určitý údaj, zajímá ho pracovní postup, chce vědět, jaké bude počasí, hledá podrobné pojednání o určitém tématu atd.

Informační dotazování je nejpoužívanějším způsobem dotazování.  Je v zásadě netransakční, i když může zahrnovat hledání informací o produktu či nabízené službě. Uživatelé začínají zpravidla tím, že hledají určitou informaci, a pokud je nalezená stránka uspokojí, je velmi pravděpodobné, že dojde i ke konverzi. Tohoto způsobu dotazování se týká 48 - 80% dotazů.

Buďte tvůrčí. Staňte se důvěryhodným a spolehlivým zdrojem informací. Budujte povědomí o své značce. (Viz Elisa Gabbert, „The 3 Types of Search Queries & How You Should Target Them“).

3. Transakční dotazování

Dotazující očekává, že se mu zobrazí stránky, na kterých bude moci učinit transakci.

„Většinou se jedná o dotazy z oblasti nákupu, stahování, přístupu do databází jako telefonní seznam atd. Vyhledávače mají v tomto případě složitější způsob, jak určit relevanci výsledků vyhledávání. Podstatnou roli zde hraje řada externích faktorů, které ještě vyhledávače neumí hodnotit (cena, termín dodání, kvalita služby atd.).“ (M. Kubíček, Velký průvodce SEO, Computer Press, Brno 2008, s. 65.)

Majitelé eshopů by měli věnovat velkou pozornost stránkám s produkty: aby na nich byl dostatečný popis, kvalitní fotografie, jasně uvedená cena a další náležitosti.

Hledání, které má smysl

Porozumět tomu, jak uživatelé hledají na Internetu a za jakým účelem, je důležitým předpokladem úspěšného podnikání.  

Jak (lidé hledají) + Proč (lidé hledají) = ROI (Return On Investment, "návratnost investic")

Pokud neoslovíte správnou skupinu uživatelů, nepomůže vám, že máte web na předních pozicích ve vyhledávání. Webové stránky by měly být navrženy či upraveny tak, aby se zvýšila nejen jejich návštěvnost, ale aby se na ně dostali především potenciální zákazníci.

Je třeba pečlivě sledovat chování uživatelů Internetu:

  • kam chtějí jít (navigační dotazování),

  • co se touží dozvědět (informační dotazování),

  • co chtějí udělat (transakční dotazování).


Má-li si váš web v konkurenčním prostředí počínat úspěšně, měli byste přihlížet ke všem uvedeným způsobům dotazování.
Viz zajímavý článek od Granta Simmonse, "Keywords Are Dead! Long Live User Intent!".

 

Autor: Pavel Jartym, SEO & PPC Solutions, s. r. o.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.