Marketingová analýza – základ dobrého projektu

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Marketingová analýzaDvakrát měř a jednou řež. Toto pořekadlo je stále platným synonymem pro kvalitní přípravu informací a produktů, a tím spíše to platí v oblasti marketingu a obchodu.

Základním kamenem budoucího projektu je vždy na samotném začátku analýza, která nám odhalí skutečné hodnoty i nedostatky. Žádné odhady, žádné domněnky, jen tvrdá realita a čísla.

K čemu slouží marketingová analýza?

Marketingová analýza patří v oblasti plánování k nejdůležitějším prvkům samotného marketingu. Je třeba zhodnotit produkty a služby, konkurenční prostředí, ceny na trhu, spotřebitelské chování, a také strategii komunikace.

Samotné detaily, pokud je lze hodnotit, jsou vysokou přidanou hodnotou budoucích projektů: zacílení na konkrétní strategii komunikace, využití různých obchodních kanálů a především specifikace cílových skupin klientů, kterým chceme, aby se náš produkt dostal k rukám.

Jednoduše vyjádřeno: marketingová analýza je mocným nástrojem pro každého profesionála, který potřebuje čísla a hodnoty, na jejichž základě lze plánovat, z nichž lze hodnotit konkurenci a její úspěchy či chyby včetně hodnocení svých vlastních aktivit, které jsou nedílnou součástí obchodního nárůstu či podpory prodeje.

Chce-li být úspěšní, nechte si zpracovat profesionální analýzu svého obchodu a marketingu, poznejte chyby, které dělají konkurenční společnosti a vyjděte i z těchto informací k novým plánům a cílům. Pokud si myslíte, že potřebujete profesionální pomoc, rádi Vám analýzu zpracujeme za předem stanovených podmínek.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.