Obsahový marketing

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Content marketing neboli obsahový marketing klade důraz především na obsah (content), který dokáže zaujmout uživatele a získat nové zákazníky.

Obsah vašich webových stránek představuje určitý způsob komunikace mezi vámi a vašimi potenciálními zákazníky.

Co je webový obsah? Může jít o klasický text s různorodým formátováním, vlastnostmi a funkcemi, ale třeba také o audiovizuální a interaktivní materiál: fotografie, video, podcasty, prezentace, animace, dokumenty apod.

Obsahový marketing je postaven na nelineární strategii tlaku (tzv. pull strategie), čímž se odlišuje od většiny reklamních technik. Uživatel má možnost volby a je vhodným způsobem motivován k tomu, aby zareagoval na vaši nabídku.

Obsahová strategie

Prezentace služeb či produktů se neobejde bez promyšlené strategie.

Nezbytným předpokladem pro vytvoření kvalitního obsahu je zjištění, kdo jsou vaši zákazníci, o jaká témata a informace se zajímají. Také je třeba si ujasnit cíle, kterých chcete dosáhnout, a to, jak k vám k jejich splnění pomůže obsah vašeho webu. Je nutné se zaměřit na jeho přístupnost, přehlednost, srozumitelnost, jednotnost a užitečnost pro potenciálního zákazníka.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.