Rozvržení klíčových slov na stránce

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Na základě připraveného a odsouhlaseného plánu SEO přistoupíme k úpravám, které se týkají rozmístění klíčových slov v obsahu příslušných stránek webu. V souvislosti s klíčovými slovy se dříve často uváděl termín hustota (denzita). Obvykle se doporučovalo 5 - 7%. Vyhledávače však kladou důraz spíše na jejich správné rozvržení na stránce.

Příklady rozmístění klíčových slov:

Titulek

Titulek neboli název stránky má z hlediska SEO velký význam. Textové znění titulku by nemělo přesáhnout 70 znaků. Klíčové slovo by mělo být na začátku (není to však pravidlo), obchodní značka na konci titulku. Klíčové slovo, které se vyskytuje v názvu stránky, se musí shodovat s obsahem dané stránky.

Metapopis

Svou váhu má tzv. metapopis, který sice není na samotné stránce vidět, ale zobrazuje ve výsledcích vyhledávání (zpravidla ve vyhledávači Google) jako úryvek textu.

Metapopis má trojí účel:

  • Má výstižně a stručně popsat obsah stránky.
  • Slouží jako krátká reklamní upoutávka.
  • Klíčová slova v popise neslouží k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání, ale jsou určena pro uživatele, aby mu napověděla téma dané stránky.

Nadpisy

Hlavní nadpis stránky se označuje jako h1. Klíčové slovo v něm obsažené by mělo vyjadřovat hlavní téma stránky.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.