Grafika a design webových stránek

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


Grafika vzhledem k webovým prezentacím dnes patří k velice důležitým prvkům práce webdesignera, který svým pojetím práce musí umět vystihnout celkový dojem a zaměření webu jako takového. Většina obchodních záležitostí obecně je věc pocitů. A tak pokud na první pohled uživatele či potenciálního zákazníka odradí design webu, tak jako v obchodě na pultu nezaujme svým vzhledem výrobek a jeho obal, je uživatel na dobré cestě web okamžitě opustit a nesledovat jeho další obsah.

Jak tedy k samotnému designu přistoupit?

Webový design by primárně měl splňovat základní parametry tzv. ergonometrie (rozložení grafických prvků na stránce) podle váhy sdělení, corporátního stylu firmy, a především by měl zachovávat zvyklosti uživatelů internetu, kteří již mají zažité zvyklosti při procházení webů, kde co na webu hledat.

Dále pak je důležité se zaměřit na obecný design webu, jeho detaily v ovládacích prvcích butonů, dělicích čar a zón včetně různých doplňků, počínaje malými ikonkami, až po ilustrativní obrázky a bannery.

Jestliže máme základní šablonu hotovou, pak je třeba jít do rozpracování úvodní strany webu a podstránek dle složitosti samotného řešení. Každá stránka může sice vypadat ve výsledku jinak dle obsahu a dalších případných informací zde propagovaných, nicméně základní rámec webu by měl být vždy stejný.

Na co při designu webu nikdy nezapomínat!

Primárně se jedná o rozlišení prohlížečů, neboli rozlišení obrazovek uživatelů internetu, kdy příliš široké a dlouhé návrhy webů neumožní mnoha uživatelům shlédnutí webu jako celku a musí posléze používat posuvníky pro prohlédnutí webu. Také je dobré se vyvarovat příliš tmavým barvám v pozadí, jelikož bílý text na tmavém pozadí je jen velmi těžko čitelným a uživatel, který obsah čte, přečte na tmavém podkladu mnohem méně textu, než na bílém nebo světlém podkladu v pozitivních barvách. Stejně tak je třeba dávat pozor na zbytečné přechody, stínování či irisy, které komplikují práci programátorům při kódování stránek.

Od té doby, co grafický design je předmětem i webových prezentací, se v tomto směru realizovalo mnoho jednoduchých nevýrazných webů, stejně tak jako graficky přeplácaných prezentací, kde uživatel neví, na jaké stránce se nachází.

Vše v tomto směru je třeba činit jednoduchým a přehledným uspořádáním, jelikož čas je drahý a žádný uživatel nebude trávit čas luštěním grafiky a obsahu, pokud obsah nebude mít na první pohled „přátelsky vyhlížející informace a design“.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.