Franchising – obchodní, marketingové řešení pro podniky

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Základní princip Franchisingu

franchisingZákladním pojmem je FRANCHISING. Tato metoda se dělí mezi dva obchodní subjekty.

MASTER FRANCHISOR - (MF) poskytovatel know-how, corporate identity, služeb, marketingu a podpory prodeje.

FRANCHISANT - podnikatel pracující v oblasti služeb, prodeje produktů a příjemce celého obchodního a marketingového systému včetně dodávek služeb a materiálu od MF.

Celý proces obchodní spolupráce je definován tzv. Franchisingovou licencí. MF poskytuje na základě licenčních práv své know-how Franchsisantovi, své corporátní, marketingové a obchodní výhody včetně podpory prodeje služeb Franchisanta na základě centralizace marketingu a nákupu materiálů a služeb.

Franchisant tudíž využívá značky, síly marketingové komunikace a příjmu nových zákazníků, kteří se na jednotlivé Frachisanty obracejí díky jednotnému obchodnímu sdělení a nabídce, která je propagována na internetu a v médiích.

Franchisant využívá možnosti nákupů spotřebního materiálů a služeb od dodavatelů ve snížených cenových sazbách, jelikož MF nakupuje centralizovaně pro všechny Franchisanty ve velkoobchodních objemech a slevách. MF tak může část těchto výhod přenést přímo na své Franchisanty.

Pro koho je Franchising výhodný?

Franchising obecně multiplikuje obchodní a marketingové aktivity spolu s centrálním nákupem produktů a služeb pro Franchisanty. V této rovině je možné využít Franchisingu u firem poskytující produkty či služby, kteří nejsou omezeni územím svého působení nebo aplikací produktů a služeb na trhu. Základem je detailně propracovaná koncepce, ze které je patrné, co poskytovatel Franchisi přináší trhu, a jaké výhody plynou z tohoto konceptu pro provozovatele licence. Vedle toho však musí Franchisor vytvořit soubor marketingových aktivit, které podporují jeho Franchisingovou síť partnerů a působí i na spotřebitele, který služeb provozoven využívají ke svému nákupu.

Jedná se tedy o systém, který je z hlediska podnikání a rozšíření podnikatelských aktivit náročný na přípravu a počáteční investice, avšak nejbezpečnější ve vztahu k podnikatelskému prostředí a konkurenci, jak si vymezit jasný systém prodeje, financování, centrálních nákupů služeb a zásobování Franchisnatů.

Máme za sebou několik významných projektů, které na trhu působí, a dalších několik projektů, které v současné době naše společnost pro české výrobce produktů vytváří k zavedení do provozu na konci roku 2012.

Pokud cítíte potřebu rozšířit své pole působnosti bez velkých rizik, obraťte se na nás, rádi vám blíže představíme koncepty a zkušenosti, které s Franchisingem již dnes máme, a ukážeme vám, jak Vaší společnosti můžeme být užiteční.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.