E-mail marketing v současné době

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

K velmi účinným formám internetového marketingu patří e-mailing neboli rozesílání cílených nabídek či informací pomocí e-mailů. Samotný trend této činnosti je natolik rozšířený, že si jej mnoho provozovatelů plete s hromadným obtěžováním osob či firem, což je ovšem SPAM, a tedy negativní způsob, jak zapůsobit na samotného čtenáře, potažmo potenciálního zákazníka.

Posílání e-mailů je regulováno právním rámcem. V České republice platí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který upravuje mimo jiné posílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů.

Pomocí e-mailingu lze nabízet produkt či službu, ale také budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Konečným cílem posílání e-mailů je konverze, tzn. aby adresát udělal nějakou akci (nakoupil, vyplnil formulář atd.)
Jestliže chceme získat klienta pro naši nabídku či sdělení, je třeba nejprve splnit zákonné podmínky a následně ve velice stručném znění představit zákazníkovi, co je naším obsahem sdělení a co je i jeho cílem.
Samotná komunikace se posléze může rozvinout až na základě reakce zákazníka, kterého tímto způsobem můžeme přivést na svůj web, ke své službě nebo akci, která je pro zákazníka cenově či informačně hodnotná.

Kde vzít kontakty na klienty, a přitom nerozesílat stovky či tisíce e-mailů na prázdno?
Tuto otázku si pokládají mnozí marketingoví pracovníci. Každopádně odpověď je zcela jednoduchá. Nejlepší jak začít sbírat kontakty na klienty jsou reklamní akce s různými motivačními pobídkami, proč by měl klient při určité akci použít pro pokračování k informacím registraci svého e-mailu do systému webu provozovatele.

Pokud si nevíte rady jak na e-mail marketing, obraťte se na nás, rádi vám zpracujeme koncept e-mailové kampaně a jejího provázání na webové stránky společnosti.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.