Cross marketing, neboli spojit příjemné s užitečným

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Znáte ty situace, kdy se potkáváte s různými lidmi, názory a situacemi, a říkáte si, jak některé věci do sebe kolikrát zapadají, jak se propojují do sebe, aniž by člověk kolikrát hledal více synergických situací či prostředků? Ti, kdo tuto věc znají z praxe, sami potvrdí, že když se toto daří, je vše mnohem efektivnější, levnější a radostnější.

Jak realizovat synergie v marketingu

Synergické marketingové aktivity mohou v jeden okamžik působit velmi složitě a nedostupně, jindy velmi snadně a efektivně. Vždy záleží na situaci, potřebách a konečném efektu, kterého je třeba prostřednictvím cross marketingu dosáhnout.

V samotném počátku marketingové komunikace a strategie je třeba si definovat cíle, prostředky a kanály, kterými bude probíhat samotná komunikace marketingu a reklamních sdělení. Například projekt, na němž se podílí několik subjektů, se velmi dobře přibližuje cross marketingovým aktivitám.

Např. výrobce střešní krytiny chce, aby jeho obchodní partneři prodávali jeho produkty, ale on nemá prostředky na velkou reklamní podporu. Osloví tedy své prodejce a naváže partnerský program tím, že do party firem přibere další skupinu partnerů, což budou projektanti. Ti při samotném poskytování služeb již nabízejí zákazníkovi krytinu v projektové dokumentaci, a tak se dostává k zákazníkovi první informace o typu krytiny a jejím výrobci. Dále pak samotná realizační společnost či stavebniny mají motivaci na prodeji, a tak nabízejí stále jednu a tu samou značku krytiny, až se z tohoto postupně stává cílený, ale i zároveň kombinovaný způsob podpory prodeje, tedy cross marketing.

Příkladů k tomuto tématu bychom mohli uvést mnoho a každý z nich bude mít svou vlastní hodnotu a přesvědčivost.

Pokud máte zájem o kvalitní a efektivní marketing, napište nám, rádi vám zpracujeme podle dosavadních marketingových aktivit návrh, jak úspěšně pracovat s cross marketingovými nástroji. Připravíme vám koncept k realizaci.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.