Corporate identity, logo manuál

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Corporate identity, neboli logo manuál, který definuje užití loga pro elektronické prostředky, bannery, weby, tiskoviny a reklamní poutače a předměty, je jedním ze základních kamenů celého image značky, jak bude prezentována veřejnosti a jak bude na tento corporate spotřebitelská veřejnost reagovat.

Základem je vždy piktogram + typografické řešení loga, které vyjadřuje název produkt či společnosti v unikátním provedení designu a barev. Mnohdy je logo více atypické a pak může být tvořenou pouze typografickými prvky nebo naopak pouze piktogramem.

V každém případě by logo mělo být zhotoveno tak, aby v následném použití tisku, slepotisku, barevném či černobílém provedení, řezané grafice nebo 3D netvořilo při samotné výrobě potenciální problém s jeho užitím.

Samotné logo musí obsahovat pravidla užití velikosti písma, ochranných prvků, které mohou být následně předmětem registrace ochranné známky. Dále je třeba logo rozpracovat do variant s různým pozadím, konkrétně na min. 3 pozadí: bílé, černé a barevné pozadí. Následuje stanovení ochranné zóny loga ve vztahu k umístění loga k textu, fotografii, inzerátu atd.

Pokud je logo manuál  hotový, je závazný pro všechny uživatele loga a držitel corporate manuálu může na všechny partnery a zhotovitele takto aplikovat pravidla užívání jeho loga či ochranných prvků.

Pokud potřebujete kvalitně a detailně zpracovat logo manuál nebo celý corporate set loga a reklamních předmětů, obraťte se na nás, rádi vám manuál zpracujeme.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.