Zpracování textového obsahu - copywriting

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Textové informace společně s grafikou jsou základem veškerých konceptů marketingu a komunikace na internetu, ale i v ostatních oblastech podpory. Samotná informace je velmi důležitým nástrojem sdělení, které může být buď lákavé a zajímavé, nebo obecné a tím pádem neatraktivní.

Vezme-li v úvahu rozsáhlost Českého jazyka v rámci našich možností a sdělení, bylo by škoda toho nevyužít právě v rámci internetu a komunikace.
Naše služby profesionálního Copywritera neboli textaře nabízí níže uvedený souhrn znalostí, které poskytujeme všem zákazníkům při zpracování obsahu webu, sestavení obsahu a jeho atraktivnosti vůči čtenáři.

Co v rámci služeb nabízíme?

  • Zajistíme vám kvalitní redakční zpracování obsahu webu.
  • Jazykově a stylisticky upravíme vaše textové podklady.
  • Dohlédneme na správné rozmístění zvolených klíčových slov.
  • Připravíme podklady pro  komunikační kampaně s různými prodejními slogany a hesly.

AIDA neboli akronym

Reklamní sdělení by mělo projít určitými fázemi. Dlouhou dobu se v marketingu používal model zvaný AIDA.

AIDA je spojením počátečních písmen následujících anglických slov (akronym):

  • Attention
  • Interest
  • Desire/Decision
  • Action

V první fázi musí sdělení upoutat pozornost. Nejčastěji to bývá nadpis, který je zvýrazněn a který je jasný a srozumitelný.

Druhou fází je vyvolání zájmu (interest). Čtenáře zaujme sdělení a začne se zabývat daným produktem či nabízenou službou.

Po vyvolání zájmu následuje vyvolání touhy (desire).  Je důležité, aby reklamní sdělení vyvolalo v potenciálním zákazníkovi emoce.  Zároveň je však třeba vzít v úvahu, že ne všichni uvažují při nákupu emotivně, a proto se někdy místo vyvolání touhy používá rozhodnutí (decision).

Poslední fází je action, tedy akce.  Zde se z čtenáře stává zákazník.

V současnosti se k těmto čtyřem krokům přidává ještě pátý krok "satisfaction" neboli uspokojení zákazníka, čímž se z AIDA stává AIDAS.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.