Copywriting, vytváření obsahu webových stránek

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky
Rychlý kontakt

COMFORT MEDIA, s.r.o.
Argentinská 20, 170 00 Praha 7

tel.: 270 005 547
e-mail: obchod@seo-ppc.cz


CopywritingVelmi důležitou složkou internetového marketingu je vytváření obsahu webových stránek a tzv. copywriting neboli psaní reklamních textů.

V této spojitosti můžeme narazit v nabídkách některých marketingových společností například na fráze typu „vytvoříme pro vás text, který prodává“ nebo „copywriting prodává produkty“. Četba těchto sloganů však vyžaduje správné čtení, neboť se očividně jedná o nadsázku, tj. nesmí se brát doslova.

Textový obsah musí spolu s grafickým zpracováním tvořit poutavý a jednolitý celek.

Viktor Janouch ve své knize Internetový marketing (Computer Press, Brno 2010, str. 111) poznamenává: „Na Internetu nemají velký úspěch texty, ze kterých je snaha o získání zákazníka příliš viditelná. Lépe je informovat a nepřímo tak sdělovat pozitivní vlastnosti produktů, vytvářet povědomí o solidnosti firmy a ukazovat zájem o názory zákazníků.  Reklamní texty na běžných stránkách vašeho webu není dobré používat vůbec.“

Text by měl vyvolat zájem o nabízený produkt či poskytovanou službu. Jak však toho dosáhnout? Mnoho lidí reaguje na provokativní až hloupé texty. Toho využívá především klasická reklama. Na Internetu je situace jiná. Uživatelé jsou kritičtí vůči agresivní reklamě, více přemýšlejí o nabízených produktech či službách.

Buďme poctiví ve sdělování informací, a když k tomu přidáme nápaditost, jasnou argumentaci a jazykovou čistotu, lze očekávat zájem ze strany návštěvníků.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.