Zabezpečení dat, bezpečnost sítí

SEO, marketing, optimalizace, webdesign optimalizace SEO marketing, strategie, komunikace SEO reference, garance, výsledky

Bezpečností dat se všichni zabývají rok od roku čím dál více, jelikož data (informace) jsou tím nejcennějším zdrojem, které si firmy snaží chránit. Ovšem ne vždy jde v ruku v ruce přání klienta na zabezpečení sítě a dat s tím, jak ve skutečnosti vypadá realita.

Mnohá tzv. bezpečnostní opatření jsou zastaralá, a mnohdy jsou i špatně nastavená, a tudíž procento ztrát dat roste s každým dalším případem, který se k základnímu problému přičítá.

Naše IT oddělení se specializuje jak na samotnou diagnostiku problémů, tak i na zabezpečení dat v rámci extranetových sítí a intranetu. Samotná problematika je natolik široká, že zde nelze vypsat všechny možné formy zabezpečení, které mohou ovlivnit práci s daty, přístup k citlivým údajům, obchodní korespondenci až po bezpečné a zálohovaná data, kde k těmto aspektům přihlíží i v současné době ještě velice malé procento firem.

Máte starost o svá citlivá data?

Naše nabídka zahrnuje analýzu současného stavu sítě, vstupních a výstupních protokolů, potřeb zákazníka na zabezpečení dat, jejich uchování a přístup ze strany zaměstnanců i externích zdrojů. Po provedení analýzy zpracujeme optimální variantu řešení na základě požadavků klienta a poté mu ji předložíme, aby ji posoudil z hlediska bezpečnosti i ekonomiky.

V případě realizace nastupují do prostor společnosti naši specialisté, kteří zajistí komplexní úpravy a chod sítí, prověření a nastavení bezpečnostních zásad a protokolů společně s konfiguracemi zařízení, které jsou nutnou součástí celého bezpečnostního protokolu.

Následně předvedeme komplexní funkčnost systému a nadále se o celý chod postaráme formou vzdálené správy.

Jestliže cítíte potřebu profesionálního servisu IT specialistů na bezpečnost, plynulých chod sítí a uchovávání dat, obraťte se na nás, sjednáme se s vámi na toto téma schůzku a rádi vás navštívíme ve vašem místě působení.

Webové prezentace - jednoduše a přehledně

Filosofie komunikace a prezentace je založena na informaci v pravém slova smyslu. Kdo hledá informace a má představu co konkrétního hledá je, třeba umět tyto informace uživateli prezentovat a předkládat. Nemá smysl vymýšlet složité a přeplácané grafické a obsahové weby a prezentace. Naopak je třeba předložit jasnou a stručně výstižnou informaci, kterou klient hledá.

Profesionální marketing, koncepce a strategie

Cílem je, aby navržené řešení marketingové strategie bylo účinné a přínosné. Jestliže realizujeme v rámci internetu a propagace projekty na rozvoj a získání nových obchodních kanálů, je třeba vždy vycházet z konkrétních cílů, které chce zákazník získat. Ne vždy je možné reaizovat marketing pouze izolovaně od dalších návazností v oblasti Public relations a obchodní strategie. Zde je třeba vždy připravit projekt zcela na míru potřeb každého jednotlivého výrobku či služby.